Velkommen

Velkommen til Lillian


Våren er på vei!September - høsten kommer...  

SEPTEMBER er årets niende måned, med 30 dager.

I den romerske kalenderen var september den syvende måneden og fikk navn etter latin septem, som betyr sju. Slik juli ble oppkalt etter Julius Cæsar og august etter keiser Augustus, oppkalte keiser Caligula i år 37 september måned etter sin far Germanicus, en yngre bror av keiser Tiberius.

 

Gamle merkedager på primstaven

PRIMSTAV, eller rimstav, er en flat, stavformet evigvarende kalender laget av tre, der årets dager er skåret inn som strek eller hakk. Spesielle dager er markert med symboler.


8. september - MARIMESSE SENE

Jomfru Marias fødselsdag. Denne dagen skal sauene klippes. Er det godt vær, blir høsten god. Merke: Marikrone.    


14. september - KROSSMESSE

Opphøyning av korset. Nå skal kornet være i hus. Siste frist for å føre dyra ned fra setra. Merke: Et kors.     

 

21. september - MATTEUSMESSE

Apostelen Matheus. Nå er det tid for å lauve. Bjørnen samler gress og mose til vinterhiet. Merke: En øks.   


29. september - MIKKELSMESSE

St. Michael. Nå skulle avlingen være i hus. Været er slik det blir neste sommer. Merke: En vekt.   


 

Lillians blogg