Velkommen

Velkommen til Lillian


adventslys-1-txt
julestjerner
adventslys-2-txt
julebjeller
adventslys-3-txt
vinter1
adventslys-4-txt
julekurverDesember - snart jul

DESEMBER

Desember er den tolvte og siste måneden i året i den gregorianske og julianske kalenderen. Desember er årets syvende og siste måned som har 31 dager. Månedens navn kommer av det latinske decem som betyr ti.

Desember er den tiende måneden i den gamle romerske kalenderen, der mars var den første måneden og desember den siste. Januar og februar ble senere tilføyd. Den julianske kalenderen er en forbedring av den romerske, og navnet desember er altså bare en nummerering.

I den norske og den danske almanakk kalles desember for kristmåned, i den svenske for julmånad.


Gamle merkedager på primstaven

PRIMSTAV, eller rimstav, er en flat, stavformet evigvarende kalender laget av tre, der årets dager er skåret inn som strek eller hakk. Spesielle dager er markert med symboler.


4. desember - BARBROMESSE

Den hellige Barbara. Nå skal en ta til med speting og spinning til jul jul- og vinterklær. Sola går bort, og kommer  ikke tilbake før lussinatt 13.12. Merke: Kors med ringer.     


6. desember - NILSMESSE

Den hellige Nikolaus. Etter denne dag skulle ikke noe skip fare fra havn. Merke: Tre kuler. 


8. desember - MARIAS UNNFANGELSE

Vår frue Marias ventedør. Nå skulle juleølet brygges, og klær vaskes hvite til jul. Merke: Et kors.


13. desember - LUSSINATT

Sta. Lucia. Lussinatt var troll og tusser ute. Grovarbeidet skal være ferdig. Merke: Lysestake.  

 

21. desember - TOMASMESSE

Apostelen Tomas. St. Tomas la sin hånd i Kristi sår. Denne dagen skulle en dra rundt og smake juleølet. Merke: En hånd.


22. desember - SOLKVERVSDAG

Nå snur sola. Solhov. En kan vente værendring denne dagen. Alt fast blir løst idet sola snur. Merke: En sol. 

 

25. desember - JULEDAG

Kristi fødsel. Denne dagen skulle man holde seg hjemme. Blåser det sønnavind julenatt, blir det en mild vinter. Merke: Et julehorn.

 


Lillians blogg