Velkommen
blaa_blomster
20200425_133055
20151018_lushammeren
skogsti-med-sol1

Juni - velkommen sommer! 🌄🌹🌼


JUNI

Juni er årets sjette måned og har 30 dager. Er oppkalt etter den romerske gudinnen Juno, gudenes dronning og ekteskapets gudinne. 🌷🌿🌺

Gamle merkedager på primstaven

PRIMSTAV, eller rimstav, er en flat, stavformet evigvarende kalender laget av tre, der årets dager er skåret inn som strek eller hakk. Spesielle dager er markert med symboler. Les mer om primstav-dager her.

3. juni - SKOKLEFALLSDAGEN

Skoklefallsdagen var før i tida en vanlig merkedag på Østlandet, og markerte at våronna var over. Skoklene var de løse dragene som jordbruksredskapene var festet i. På skoklefallsdagen ble hestene spent fra, skoklene falt, og hestene fikk fri.  


9. juni - KOLOMBAMESSE

St. Columcille. Nå går laksen opp i elvene. Merke: En laks


17. juni - BOTOLVSMESSE

St. Botolph. Nå kan alle røtter rykkes opp, og vil siden råtne. Merke: En bispestav.  


24. juni - JONSOK

St. Johannes. Gammel solfest. Buskapen merkes med tjærekors. Jonsokbål. Merke: En sol. 


29. juni - PERSOK

St. Peter og St. Paulus. Legeplanter skulle samles. Merke: St. Peters nøkkel.   


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -