Velkommen
paaske-egg_250
20210328_122230
20210328_122337
20210328_122634

April - hurra! 🌻🐣🌼

APRIL

Årets fjerde måned etter den gregorianske kalenderen - med 30 dager.
Navnet er kanskje av «Apru», gresk Afrodite, eller «den neste» som den andre måneden i den romerske kalenderen. Eller pga. det latinske verbet aperire, som betyr «åpne»; april skulle dermed være måneden som «åpner» for sommeren.
I den romerske timånederskalenderen var april den andre måneden, men før 713 f.Kr. ble januar og februar lagt til slik at april ble den fjerde måneden. Og Julius Caesar la til en ekstra dag slik at den julianske kalenderen hadde april med 30 dager. 🌷🌹🌺


Gamle merkedager på primstaven og andre høytidsdager

PRIMSTAV, eller rimstav, er en flat, stavformet evigvarende kalender laget av tre, der årets dager er skåret inn som strek eller hakk. Spesielle dager er markert med symboler. Les mer om primstav-dager her.

1. april - APRILSNARR 

Aprilsnarr er den godtroende som blir lurt 1. april. Den dagen skal det være lov å narre hverandre. Skikken er utbredt over hele Europa og Nord-Amerika.

  

1. - 5. april - PÅSKE (Skjærtorsdag, Langfredag, 1. og 2. påskedag) 

Påsken er den mest sentrale av de kristne høytidene i kirkeåret, både for den romersk-katolske, den ortodokse og de protestantiske kirkene. Høytiden feires til minne om Jesu Kristi siste nattverd, korsfestelse, lidelse, død og oppstandelse, som ifølge Bibelen fant sted under den jødiske påskefeiringen pesach i Jerusalem. Før påsken markeres fastetiden og den stille uke, og etter påskesøndag kommer påsketiden, som varer fram til pinse.

  

14. april - SOMMERMÅL 

St. Tibertius og St. Valerianus. Melekkar skulle vases. Været holder i 7 uker. Merke: Et tre.

    

16. april - MAGNUSMESSE 

Dagens helgen orknøyjarlen Magnus Erlendsson. Nå kunne man begynne å hakke i jorda. Merke: Kors og hakke. 

    

25. april - GANGDAG

Evangelisten St. Markus. Presten og menigheten i prosesjon over markene. Gammel vårfest. Merke: Evangelistenes fjærpenn.     


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -