Velkommen

Velkommen til Lillian


vinter1
20160107_bingsfossJanuar - et nytt år...

JANUAR

Januar er årets første måned og har 31 dager. Den er oppkalt etter den romerske guden Janus, romersk gud for all begynnelse. Guden har sitt navn etter det latinske ordet for dør (ianua), og kan bety at januar er åpningsmåneden, «døra», inn til det nye året.
Januar ble vedtatt som årets første måned i år 154 f.Kr. av det romerske senatet. Romernes navn på måneden var Januarius.
På norrønt ble måneden kalt Torre (en jotne), og representerer en form for eldre naturguddom i norrøn mytologi. På klassisk latin ble måneden kalt (mensis) Ianuarius.


2020 - velkommen! 😀 Et nytt år og et nytt ti-år med mange muligheter og mye som skjer, både nært og fjernt. Og med ønske om både glede og fred på veien videre. 💕


Gamle merkedager på primstaven

PRIMSTAV, eller rimstav, er en flat, stavformet evigvarende kalender laget av tre, der årets dager er skåret inn som strek eller hakk. Spesielle dager er markert med symboler.


1. januar - NYÅRSDAG

Jesu omskjæring. Klar nyårsdag gir godt år. Pålandsvind spår godt fiske. Merke: Jesu tempel.      


6. januar - TRETTANDAG

De hellige tre kongers dag. Dagen ble holdt jevngod med juledag. Vi er midt i vintersneen. Merke: Tre kors. 


11. januar - BRETTEMESSE

Sta. Brictiva. Denne dag skal du ikke kjøre hest. Alle julens matrester skal brekkes og legges i gryta. Merke: En hest.


13. januar - TJUGENDAG

St. Knut. Knut jager julen ut. Dette var gamle nyårsdag. Emnetre skal hugges. Merke: En øks.  

 

25. januar - PÅLSMESSE

Til minne om Pali omvendelse. Pålsmesse ga bud om vær og år. Dagen ble også kalt Pål skytter. Merke: En bue.