Velkommen
himmelfarger-nyttar-2021
20221106_155009
20210131_141715
godt-nytt-aar-23

2023 ønskes velkommen! ✨


JANUAR

Januar er årets første måned og har 31 dager. Den er oppkalt etter den romerske guden Janus, romersk gud for all begynnelse. Guden har fått sitt navn etter det latinske ordet for dør (ianua), og symbolsk vil det si at januar er åpningsmåneden – «døra» inn til det nye året.

Januar ble vedtatt som årets første måned i 154 f.Kr. av det romerske senatet. Romernes navn på måneden var Januarius.

På norrønt ble måneden kalt Torre (en jotne, fra norrøn mytologi). På klassisk latin ble måneden kalt (mensis) Ianuarius.


Gamle merkedager på primstaven

PRIMSTAV, eller rimstav, er en flat, stavformet evigvarende kalender laget av tre, der årets dager er skåret inn som strek eller hakk. Spesielle dager er markert med symboler. Les mer om primstav-dager her.

1. januar - NYÅRSDAG

Nyårsdag klar gir godt år. Pålandsvind spår godt fiske. Jesu omskjæring. Merke: Jesu tempel.


6. januar - TRETTANDAG

De hellige tre kongers dag. Dagen ble holdt jevngod med juledag. Vi er midt i vintersneen. Merke: Tre kors.

 

11. januar - BRETTEMESSE

Sta. Brictiva. Denne dag skal du ikke kjøre hest. Alle julens matrester skal brekkes opp og legges i gryta. Merke: En hest.

13. januar - TJUGENDAG

St. Knut. Knut jager julen ut. Dette var gamle nyårsdag. Emnetre skal hugges. Merke: En øks.


25. januar - PÅLSMESSE

Til minne om Paulus' omvendelse. Pålsmesse ga bud om vær og år. Dagen ble også kalt Pål skytter. Merke: En bue.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -