Verdt å vite

Verdt å vite

Magiske kvadrater - mystiske tallrekker


Et magisk kvadrat er et kvadrat som er inndelt i mindre kvadrater, der hvert kvadrat har et tall som gjør at "den magiske summen" av tallene i de horisontale, vertikale og diagonale rekkene er den samme. I et ekte magisk kvadrat skal tallene som brukes, være alle heltall fra 1 og opp til tallet for antall ruter i det store kvadratet. Men man kan jo more seg med "uekte" tall-kombinasjoner også.


Historien til magiske kvadrater er kanskje 3000 år gammel, og stammer fra den kinesiske legenden om Lo Chu. Det fortelles at det var en stor flom, og folk ofret til elveguden i elva Lo for å blidgjøre ham. Hver gang kom en skilpadde opp av elva og gikk rundt offeret og så tilbake til elva. Men elveguden aksepterte ikke offeret, og flommen fortsatte. Dette gjentok seg inntil et lite barn skjønte den kuriøse figuren på skilpaddeskallet. Det forestilte det magiske 15-kvadratet (vist nedenfor), hvor alle summer er lik 15. Da skjønte folk at det rette antall ofre var 15, og de klarte å stagge elveguden.


Det sies også at magiske kvadrater kommer fra India, der de har vært betraktet som "talisman", dvs. noe som antas å gi eieren enestående magiske evner og ferdigheter. Ordet "talisman" kan også ha samme betydning som amulett; om noe en tror kan beskytte mot vondt, og bringe hell og lykke.